Monthly Archive:: oktober 2016

Lönen på oljeplattform

Den främsta anledningen till att svenskar lockas att söka arbete på oljeplattform är just lönen. Oftast jobbar man två veckor för att sedan vara ledig i fyra veckor