Vilka språk behöver man kunna tala?

De flesta vet att norskan och svenskan ligger rätt nära varandra, det innebär dock inte att man per automatik förstår varandra och speciellt i början när du anländer till eoil-rig-offshore-platform-800x445n oljeplattform så kan det vara klurigt att kommunicera. Den mesta av kommunikationen på en oljeplattform tas på norska vilket gör att du inte behöver ha speciellt goda engelskakunskaper för att börja att arbeta på en oljeplattform; de som arbetar på en oljeplattform och lär upp nya kunskaper är dessutom mycket vana vid det svenska språket då det är många svenskar som söker sig till oljeplattformar. I regel klarar du dig mycket långt med din svenska om du är lyhörd, det är dock bra att ha med en uppslagsbok svenska- norska för att enkelt kunna slå upp de ord du inte förstår.

De flesta svenskar som börjar att arbeta på en oljeplattform lär sig snabbt att förstå norska och det handlar helt enkelt om ett tränat öra, om du vill vara förberedd så kan du till exempel börja att lyssna på norska filmer innan dess att du har din första intervju. En del svenskar har enklare för att förstå norska än andra och även om du inte har goda engelska kunskaper så kan engelskan hjälpa dig att göra dig förstådd på en oljeplattform. Den kan i regel om inte annat fungera som ett komplement. Om du pratar flytande svenska är dock detta fullgott när det kommer till de språkmeriter som behövs på en oljeplattform. Se till att du är lyhörd, det är nämligen mycket viktigt att du är bra på att kommunicera även emellan språk.