Om att jobba på oljeplattform Archive

Lönen på oljeplattform

Den främsta anledningen till att svenskar lockas att söka arbete på oljeplattform är just lönen. Oftast jobbar man två veckor för att sedan vara ledig i fyra veckor