Vem passar in på en oljeplattform?

När man arbetar offshore så ställs stora krav på personligheterna, det kan vara krävande för familj och familjeliv. Samtidigt så finns det många som balanserar detta liv med just familjeliv. Fördelen är enligt många att man får vara ledig fyra veckor i sträck och då har mer tid att umgås med familjen än de som arbetar 8 till 4 varje dag. Detta är nämligen inget vanligt heltidsarbete och det krävs att man klarar av att vara ifrån sin familj på regelbunden basis. Andra har mycket svårt att kombinera detta med familjeliv och det kan vara svårt att veta hur det kommer att gå innan dess att man testar på. Många upplever att de missar väldigt mycket när de väljer att leva på detta sätt.

Det är både kvinnor och män som arbetar på oljeplattformar, vilket jobb man ska söka beror på vilka egenskaper man har och det finns mest kvinnor inom just caterings genren på oljeplattformar. Kvinnorna har något enklare än män att få jobb inom catering samtidigt som även de måste genomgå säkerhetsutbildningen med helikopterkrasch i vatten. Reglerna är lika för alldoosung_3a som arbetar på oljeplattform och först och främst ställs krav på personlighet, utbildning, erfarenhet och om man anses vara mentalt stabil nog för att klara av detta jobb.

Många lockas av de höga lönerna och den långa ledigheten utan att faktiskt förstå hur mycket jobb det ligger bakom och hur krävande detta jobb är, innan dess att man söker jobb på en oljeplattform så bör man därför ifrågasätta hur man kommer att klara av att vara ute i havs två veckor i sträck under en regelbunden basis och ibland jobba upp emot 16 timmar per dygn. Man bör även ha i åtanke hur man kommer att reagera under en storm och minnas att ibland blir det så att på grund av det vädret som är offshore kan man aldrig vara säker på att man kommer att komma in till land under den tid som man har tänkt sig. Man kan även bli tvingad att jobba jul, nyår och alla andra typer av högtider.

Generellt sätt så tar Norge väl hand om sina anställda och du får många löneförmåner med att jobba offshore, det är dock inte alltid en dans på rosor vilket man som arbetssökande bör vara beredd på redan innan första intervjun.