Lönen på oljeplattform

Den främsta anledningen till att svenskar lockas att söka arbete på oljeplattform är just lönen. Oftast jobbar man två veckor för att sedan vara ledig i fyra veckor och för det så kan man få cirka 65400 norska kronor. För två veckors jobb. Det är en mycket hög lön och lönerna för att jobba på en oljeplattform i Norge är bland de högsta i världen. Samtidigt är det mycket enkelt för svenskar att söka jobb och få chansen att jobba i Norge just på grund av det nordiska samarbetet. Många upplever det dock som en risk att gå en säkerhetsutbildning för cirka 20 000 kronor för att sedan inte vara garanterad jo925255_389005bb. Det är en riskfaktor som man själv får överväga och det är större chans att man får jobbet om man redan har genomgått säkerhetsutbildningen.

Om du har en kompetens som är högt eftertraktad så kan dock företaget bekosta säkerhetsutbildningen åt dig. Detta är dock ingenting som du ska räkna med. I jämförelse med lönerna man får av att arbeta på en oljeplattform så är priset för utbildningen låg. Din månadslön kommer att variera beroende på vilket företag som du jobbar för, vilken ställning du har med mera. Du kan dock räkna med att om du får jobbet så är säkerhetsutbildningens pris intjänad på under två veckor. Du kommer dock behöva förnya säkerhetsutbildningen var fjärde år om du upplever att oljeplattform är ett jobb för dig som du vill fortsätta arbeta med under en längre tid.

Oftast jobbar man skift på oljeplattformar och det är 12 timmars pass som gäller, ibland kan skiften vara längre än så och det är någonting som du behöver räkna med. Återigen så är det beroende på vilken ställning du har och vilket företag som du arbetar för. Många tycker dock att det är värt att arbeta på detta sätt under 2 veckor för att sedan vara ledig fyra veckor med full lön. Du får räkna med att du kommer att ”bo på jobbet” under två veckor i sträck. Även på oljeplattformar så har alla rätt till minst 8 timmars sömn. Det innebär att även när det blir tal om övertid på oljeplattformen så kommer du att som mest arbeta 16 timmar i sträck. Detta är mycket påfrestande men det kommer även att synas på din lön.